Düşünce Nedir?

Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalaa, fikir, mülahaza, ide
Örnek: Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur. T. BuğraDış dünyanın insan zihnine yansıması.Niyet, tasarı.Tasa, kaygı, sıkıntı.İlke, yönetici sav.1- Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. 2- Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol. 3-düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey.T. : fikir, mütalaa, mülâhaza

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Anlaşmalı
Contractual
Anlaşmazlık
Anlaştırma
Anlaştırmak
Anlatma
Anlatıcı
Hikaye
Anlatıcılık
Anlatılma